ОТ КАКВО СЕ НУЖДАЕ ЕДНА КОМПАНИЯ, ЗА ДА УПРАВЛЯВА УСПЕШНО БИЗНЕСА СИ?

Информация, информация, информация!

За да се управлява успешно една компания, всеки мениджър трябва да има поглед върху всички процеси в нея. Разполагайки с нужната информация, поднесена и подредена в подходящ вид, тежките мениджърски решения се вземат бързо и лесно. Тогава резултатите не закъсняват – увеличава се производителността на персонала и бизнесът постоянно се разраства.


А КОЯ Е НАЙ-ДОБРАТА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ЕДНА КОМПАНИЯ В МОМЕНТА?

Тази, която носи пари незабавно и пести ненужни разходи на компанията.

Премислената инвестиция винаги носи чудесни резултати. Те са видими най-вече във финансовите отчети на компанията, но личат и в увеличените маржовете. Координацията между отделите се подобрява, вътрешната организация също, а в най-кратки срокове се забелязва и появата на нови клиенти.

Затова Ви предлагаме да инвестирате … но не парите, а времето си.

Заповядайте на Конференция „Евро-финансирано ERP. Проблеми и решения“, която ще Ви помогне да определите каква информация Ви е нужна, за да управлявате компанията си по възможно най-добрия начин.

Една от най-важните инвестиции (във време и средства) за всяка компания несъмнено е изборът на качествена система за управление на бизнеса (ERP система), която да осигурява така необходимата информация. Но освен със значителни средства, този избор е свързан и със сложен процес на координиране между отделите. Нека да добавим и сроковете, които често не се изпълняват и по този начин застрашават успеха на проекта.

Спазването на тези срокове ще бъде основен проблем за всяка българска компания, която очаква финансиране за внедряване на ERP система по програма „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“. Реален е рискът голяма част от тях да не успеят да спазят необходимите срокове и условия и да загубят спечеленото финансиране.

За да не бъде и Вашата компания поставена в такова затруднение, на 6 март 2012 г. в София LLP Dynamics България заедно с Майкрософт организира спешна конференция за еврофинансиране и внедряване на ERP системи. Заедно с водещи специалисти от държавния сектор и експерти по внедряването на ERP системи ще обсъдим важни проблеми, свързани с изпълнението на проектите по програмата.

Защо организираме тази конференция?

Основната цел събитието е навременната подготовка и най-вече информираност на бъдещите бенефициенти за това какво да очакват в етапите, следващи обявяването на резултатите и сключването на договор за евро-финансиране. Фокусът ще бъде в няколко основни направления:

  • Детайлен преглед на особеностите и спецификите на целия процес от избора на доставчик и конкретно ERP решение до реалното му внедряване;
  • Паралел между стандартния процес по внедряване на ERP решение и процеса при изпълнение на тръжна процедура;
  • Рискове и неизбежни проблеми, които се очаква да възникнат в хода на подготовката и изпълнението на евро-финансираните проекти;
  • Превантивни мерки и възможности за разрешаване на тези проблеми, представени от LLP Dynamics;
  • Добри практики

Ще се запознаете с често срещаните предизвикателства при внедряването на ERP системи, както и с начините да се справите с тях. При това без да рискувате финансирането си или да намалявате качеството на получаваната от системата информация. Ще разберете как могат да бъдат спестени значителни разходи и в същото време проектът да приключи навреме.

Редовна цена за участие: 129 лв.

Цена с промоционален код: 0 лв.

Как да получа код за безплатно участие?

И още нещо... забавно

Copyright 2009-2012, LLP